آدرس: گرمسار – بلوار شهید بهشتی – جنب سینما ابریشم – صنایع چوبی آرشه

تلفن و فاکس:
023-34245511
همراه(شرف الدین):
09127325523
09211812856